ДетайлиДело № 2/ 2017 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Румен Ненков
Подател на искането - тричленен състав на Върховния административен съд


Предмет на искането - Искане на тричленен състав на Върховния административен съд по чл.150, ал.2 от Конституцията на Република България за установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл.40, ал. 1, т.2 от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ в частта ѝ, относно работещите по чл.4, ал.3, т.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ пенсионери, във връзка с тази на т. 6 на чл.40, ал. 1 от ЗЗО.

Становища на заинтересовани страни:
Българска асоциация на пенсионерите (БАП- София)
Министър на финансите
Министерски съвет
Министъра на труда и социалната политика
Министъра на здравеопазването
Националнен осигурителен институт
Национална здравноосигурителна каса
Национална агенция по приходите
Комисия за защита от дискриминация
Български лекарски съюз
Национална занаятчийска камара
Висш адвокатски съвет
Съюз на юристите в България


Определение за допустимост - 25.4.2017 г.
Определение за допустимост


Номер на решение -7
Решение № 7 от 27 юни 2017 г. по конституционно дело № 2/2017 г.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки