ДетайлиДело № 1/ 2017 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Стефка Стоева
Подател на искането - Омбудсман на Република България


Предмет на искането - Искане на омбудсмана на Република България за установяване на противоконституционност на § 69 и § 70 от Преходните и Заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 81 от 14 октомври 2016 г.)

Становища на заинтересовани страни:
Министър на финансите
Министерски съвет
Министър на труда
Министър на вътрешните работи
Висш адвокатски съвет
Омбудсман на Република България
Съюз на юристите в България
Синдикат на служителите в Министерство на вътрешните работи
Национален полицейски синдикат в България
Национален синдикат на гражданската администрация в МВР
Синдикален алианс сигурност в МВР
Синдикалната федерация на служителите в Mинистерството на вътрешните работи


Определение за допустимост - 6.4.2017 г.
Определение за допустимост по к.д. № 1/ 2017 г.

Особени мнения и становища към определение

Номер на решение -8
Решение № 8 от 27 юни 2017 г. по конституционно дело № 1/2017 г.

Особени мнения и становища към решение

Гроздан ИлиевКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки