ДетайлиДело № 12/ 2016 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Мариана Карагьозова-Финкова
Подател на искането - 49 народни представители от 43-то Народно събрание


Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на §18 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за енергетиката (обн., ДВ, бр. 56 от 24.07.2015 г.).

Становища на заинтересовани страни:

БЪЛГАРСКА ВЕТРОЕНЕРГИЙНА АСОЦИАЦИЯ
Асоциация на индустриалния капитал в България
Асоциация на производителите на екологична енергия
Агенция за устойчиво енергийно развитие
Министерски съвет
Министерство на земеделието и храните
Министър на енергетиката
Комисия за енергийно и водно регулиране
Комисия за защита на конкуренцията
Българска соларна асоциация
Българска стопанска камара
Българска търговско – промишлена палата
Сдружение „Институт за енергиен мениджмънт"
Сдружение "Съюз на производителите на екологична енергия- BG"
Българската асоциация за европейско право
Номер на решение -5
Решение № 5 от 11 май 2017 г. по конституционно дело № 12/ 2016 г.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки