ДетайлиДело № 11/ 2016 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Гроздан Илиев
Подател на искането - омбудсман на Република България


Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на разпоредбата на чл. 242а от Изборния кодекс (обн., ДВ, бр. 19/2014 г., посл. изм и доп., ДВ, бр. 57/2016 г.).
Номер на решение -3
Решение № 3 от 23.02.2017 г. по конституционно дело № 11/2016 г. , с което Конституционният съд приема, че разпоредбата на чл. 242а от Изборния кодекс, като предвижда санкция за неупражняване на избирателното право, противоречи на Преамбюла на Конституцията, както и на конституционните разпоредби на чл. 4, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 10, чл. 37, ал. 1, чл. 38, чл. 42 и чл. 57, поради което я обявява за противоконституционна.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки