ДетайлиДело № 18/ 2002 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Неделчо Беронов
Делото е образувано на 17.9.2002 г.
Подател на искането - Пленума на Върховния касационен съд.


Предмет на искането - Тълкуване на чл.106, чл.8 и чл.117, ал.2 от Конституцията; Установяване на противоконституционност на § 49, т.2 от Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт, с който е създадена нова ал.2 на чл.139б от Закона за съдебната власт
Номер на решение -11

Особени мнения и становища към решение
Тодор Тодоров
Румен Янков
Пенка ТомчеваКонтакти | Карта на сайта | Полезни връзки