ДетайлиДело № 9/ 1996 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Цанко Хаджистойчев
Делото е образувано на 14.5.1996 г.
Подател на искането - 52 народни представители от 37-ото Народно събрание


Предмет на искането - Установяване на противоконституционност на чл.2, б. „а“ от Закона за местните данъци и такси; чл.6, ал.1 от Приложение № 1, създадено с § 4 от Закона за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси; § 14 ЗИДЗМДТ; Тълкуване на чл.5, ал.5 от Конституцията
Номер на решение -9Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки