ДетайлиДело № 13/ 1995 г.
Статус - РЕШЕНО


Докладчик - Милчо Костов
Делото е образувано на 6.6.1995 г.
Подател на искането - Главния прокурор на Република България


Предмет на искането - Тълкуване на чл. 129, ал. 1 и 2; чл. 130 и чл. 131 във връзка с чл.117, ал. 2 и ал. 3 от Конституцията относно бюджетната самостоятелност на Висшия съдебен съвет; Установяване на противоконституционност на чл. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 1995 г., отнасящ се до издръжката на ВСС, както и на чл. 25 от Закона за съдебната власт, отнасящ се до "административното обслужване на ВСС"
Номер на решение -17Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки