14 май 2020 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 22 май (петък) 2020 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 22 май (петък) 2020 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

1. Конституционно дело № 7/2020 г. по искане на президента на Република България за установяване на противоконституционност на чл. 63, ал. 2-7 от Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 10.08.2004 г., посл. изм. и доп. ДВ, бр. 44 от 13.05.2020 г.)

 

 

 

Делото е за обсъждане по допустимост.

 

Докладчик: съдия Павлина Панова.

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки