17 юли 2018 г.


Конституционният съд ще проведе заседание на 27 юли 2018 г. от 10.00 ч.

 

Конституционният съд ще проведе заседание на 27 юли (петък)  2018 г. от 10.00 ч. при следния дневен ред:

 

 

 

1.      Конституционно дело № 1/2018 г. по искане на Върховния административен съд за установяване на противоконституционност на чл. 193, ал. 6 от Закона за съдебната власт.

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

                  Докладчик: Кети Маркова       

 

    

 

2.      Конституционно дело № 3/2018 г. по искане на 75 народни представители от 44-тото народно събрание за произнасяне за съответствието на сключената от Република България Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие с Конституцията на Република България преди ратификацията й.

 

Делото е за разглеждане по същество.

 

                  Докладчик: Анастас Анастасов      

 Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки