Справки
Търси
Резултати

Съдия: Анастас Анастасов

от: 31.10.2017 г.

Описание: Определение по допустимостСъдия: Мариана Карагьозова-Финкова

от: 31.10.2017 г.

Описание: Определение № 2 от 31.10.2017 г. по к.д. № 7/2017 г.Съдия: Георги Ангелов

от: 31.10.2017 г.

Описание: Особено мнение на съдия Георги АнгеловСъдия: Филип Димитров

от: 31.10.2017 г.

Описание: Особено мнение на съдия Филип ДимитровСъдии: Анастас Анастасов, Кети Маркова, Румен Ненков

от: 31.10.2017 г.

Описание: Особено мнение на съдиите Румен Ненков, Кети Маркова и Анастас АнастасовСъдия: Георги Ангелов

от: 31.10.2017 г.

Описание: Становище на съдия Георги Ангелов в частта, с която искането е отклоненоСъдии: Борис Велчев, Гроздан Илиев, Константин Пенчев, Мариана Карагьозова-Финкова, Стефка Стоева

от: 31.10.2017 г.

Описание: Особено мнение на съдиите Борис Велчев, Стефка Стоева, Гроздан Илиев, Мариана Карагьозова- Финкова и Константин ПенчевСъдия: Георги Ангелов

от: 6.7.2017 г.

Описание: Конституцията урежда изрично само социалния (обществения) модел на осигуряване, основан на принципите на всеобщност, задължителност и солидарност. Субективното право на обществено осигуряване е алеаторно и от вида на социалните права. Либералният (частният) модел на осигуряване не е нито изключен, нито изрично уреден от Конституцията. Той е допустим като част от установената в чл. 19, ал. 1 от нея свобода на стопанската дейност. Субективното право на частно осигуряване е комутативно облигационно право и е подчинено на правилата на конкуренцията. Правото на разпореждане с него произтича от характера му на парично оценимо имуществено право по чл. 17, ал. 1 и 3 от Конституцията. Законодателят има дискреция за едно или друго конкретно законово разрешение съобразно осигурителната си политика, стига то да не е в несъответствие с принципи и изисквания на Основния закон.Съдия: Анастас Анастасов

от: 6.7.2017 г.

Описание: Решение № 10 от 6 юли 2017 г. по к.д. №10/2016 г.Съдия: Румен Ненков

от: 27.6.2017 г.

Описание: Решение № 7 от 27 юни 2017 г. по конституционно дело № 2/2017 г.Съдия: Стефка Стоева

от: 27.6.2017 г.

Описание: Решение № 8 от 27 юни 2017 г. по конституционно дело № 1/2017 г.Съдия: Георги Ангелов

от: 27.6.2017 г.

Описание: Oпределение за допустимост по конституционно дело № 4/2017 г.Съдия: Кети Маркова

от: 27.6.2017 г.

Описание: Определение за допустимост по конституционно дело № 3/2017 г.Съдия: Гроздан Илиев

от: 27.6.2017 г.

Описание: Особено мнение на съдия Гроздан ИлиевСъдия: Таня Райковска

от: 6.6.2017 г.

Описание: Решение № 6 от 6 юни 2017 г. по к.д. № 15/ 2016 г.Съдия: Кети Маркова

от: 6.6.2017 г.

Описание: Становище от съдия Кети Марковаот: Кети Маркова
от: 6.6.2017 г.

Описание: Становище от съдия Кети МарковаСъдия: Мариана Карагьозова-Финкова

от: 11.5.2017 г.

Описание: Решение № 5 от 11 май 2017 г. по конституционно дело № 12/ 2016 г.Съдия: Румен Ненков

от: 25.4.2017 г.

Описание: Определение за допустимост
Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки