Особено мнение на съдията Лазар Груев

С оглед същината на повдигнатите въпроси настоящото конституционно дело е аналогично с к.д. № 11 от 2004 г. По него Конституционният съд обяви чл. 28, ал. 9, изр. 2 от Закона за съдебната власт за противоконституционен.

По това дело останах на особено мнение, като изложих подробно аргументите си за това. Не виждам основание да се отказвам от развитите в това особено мнение съображения, които считам за изцяло относими и към настоящото дело. Особеното мнение е обнародвано в ДВ, бр. 37 от 29.04.2005 г. и повтарянето на посочените в него аргументи би било проява на лош вкус и липса на професионализъм.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки