Справки
Търси
Резултати

Съдия: Таня Райковска

от: 6.6.2017 г.

Описание: Решение № 6 от 6 юни 2017 г. по к.д. № 15/ 2016 г.


Съдия: Кети Маркова

от: 6.6.2017 г.

Описание: Становище от съдия Кети Маркова


от: Кети Маркова
от: 6.6.2017 г.

Описание: Становище от съдия Кети Маркова


Съдия: Мариана Карагьозова-Финкова

от: 11.5.2017 г.

Описание: Решение № 5 от 11 май 2017 г. по конституционно дело № 12/ 2016 г.


Съдия: Румен Ненков

от: 25.4.2017 г.

Описание: Определение за допустимост


Съдия: Румен Ненков

от: 25.4.2017 г.

Описание: Определение за допустимост


Съдия: Стефка Стоева

от: 6.4.2017 г.

Описание: Определение за допустимост по к.д. № 1/ 2017 г.


Съдия: Гроздан Илиев

от: 6.4.2017 г.

Описание: Особено мнение към Определение за допустимост от 06.04.2017 г. по к. д. № 1/ 2017 г.


Съдия: Борис Велчев

от: 16.3.2017 г.

Описание: Решение № 4 от 16.03.2017 г. по к.д. № 16/ 2016 г.


от: Георги Ангелов
от: 16.3.2017 г.

Описание: Особено мнение на съдия Георги Ангелов


Съдия: Гроздан Илиев

от: 23.2.2017 г.

Описание: Решение № 3 от 23.02.2017 г. по конституционно дело № 11/2016 г. , с което Конституционният съд приема, че разпоредбата на чл. 242а от Избирателния кодекс, като предвижда санкция за неупражняване на избирателното право, противоречи на Преамбюла на Конституцията, както и на конституционните разпоредби на чл. 4, чл. 5, ал. 1, чл. 6, ал. 2, чл. 10, чл. 37, ал. 1, чл. 38, чл. 42 и чл. 57, поради което я обявява за противоконституционна.


Съдия: Константин Пенчев

от: 7.2.2017 г.

Описание:


Съдия: Стефка Стоева

от: 31.1.2017 г.


Съдия: Филип Димитров

от: 31.1.2017 г.

Описание: Определение № 1 от 2017 г. по к.д. 14/2016 г.


Съдия: Таня Райковска

от: 19.1.2017 г.

Описание: Определение за допустимост по к.д. 15/2016 г. от 19.01.2017 г.


Съдия: Борис Велчев

от: 19.1.2017 г.

Описание: Определение за допустимост по к.д. 16/2016 г. от 19.01.2017 г.Контакти | Карта на сайта | Полезни връзки